บริษัท ทศพล ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด

THOSSAPOL LAW AND BUSINESS CO.,LTD.

www.thossapollaw.com

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท ทศพล ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด ปรึกษากฎหมาย โทร. 081-308-3767   En     Th
 
 

หน้าแรก

บริการของบริษัท

ปรึกษาปัญหากฎหมาย

ติดต่อบริษัท

 
 

                   

 

 

 

 

                  

          

           

              

              

                                   

                            

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บริการของบริษัท
     
  1. บริการงานคดี
   
 • รับว่าความคดีแพ่ง เช่น คดีเงินกู้ คดีเช่าซื้อ คดีบัตรเครดิต ผิดสัญญาซื้อขาย ฯ
 • รับว่าความคดีอาญา เช่น คดีเช็ค คดีลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ ฯ
 • รับว่าความคดีปกครอง
 • รับว่าความคดีแรงงาน
 • รับว่าความคดีภาษีอากร
 • ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก และรับว่าความคดีอื่นๆ ทุกประเภท
  2. บริการติดตามทวงถามหนี้สิน
   
 • รับติดตามทวงถามหนี้สินทุกประเภท
 • รับสืบหาทรัพย์สิน/บังคับคดี
 • รับสืบหาบุคคล เพื่อจับกุมตามหมายจับ
  3. บริการจดทะเบียนนิติบุคคล/ธุรกิจ
   
 • รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ร้านค้า
 • รับจดทะเบียนแก้ไข เลิกบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ร้านค้า
 • รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี  และแก้ไขข้อมูลต่างๆ ต่อกรมสรรพากร
 • รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร
  4. รับเป็นทนายที่ปรึกษาประจำหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
     
  5. บริการอื่นๆ
   
 • รับตรวจร่างนิติกรรมสัญญาทุกประเภท
 • ขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน
 • ขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (WORK PERMIT) และวีซ่า (VISA)

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Send mail to thossapol_t@hotmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2006 Thossapol law office.
Last modified: 17/07/2009